UNIVERSITATEA DIN ORADEA
 

LEGEA Nr.87 din 22 iulie 1992

LEGE Nr. 87 din 22 iulie 1992 *** Republicata privind angajarea in munca a absolventilor invatamintului superior, liceal, postliceal, profesional, complementar si de ucenici, promotia 1992
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 18 noiembrie 1993

Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 75 din 8 noiembrie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 11 noiembrie 1993, dindu-se articolelor o noua numerotare.
Legea nr. 87 din 22 iulie 1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 30 iulie 1992.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Absolventii invatamintului superior, liceal, postliceal, profesional si ai scolilor complementare si de ucenici, cu sau fara examen de licenta, de bacalaureat, ori examen de absolvire, promotia 1992, se angajeaza in munca pe posturile oferite de agentii economici si institutiile publice.
(2) Societatile comerciale, regiile autonome si ceilalti agenti economici, precum si institutiile publice vor stabili posturile vacante, pe specialitati, in care pot fi angajati absolventi ai invatamintului superior, liceal, postliceal, profesional, ai scolilor complementare si de ucenici si le vor comunica directiilor judetene de munca si protectie sociala, in vederea transmiterii acestora Ministerului Invatamintului, pentru absolventii invatamintului superior, si inspectoratelor scolare judetene, pentru absolventii invatamintului liceal, postliceal, profesional si ai scolilor complementare si de ucenici.
(3) Angajarea absolventilor invatamintului superior universitar, medico-farmaceutic si artistic in unitati de invatamint, unitati sanitare sau de cultura se va face, dupa caz, de catre Ministerul Invatamintului, Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii, in limita posturilor vacante.

ART. 2
(1) Absolventii de licee, promotia 1992, se pot angaja in munca pe posturile oferite de agentii economici sau institutiile publice, in vederea calificarii intr-o meserie stabilita de cei care angajeaza, care se va finaliza cu examen teoretic si practic si eliberarea certificatului de calificare.
(2) Absolventii scolilor postliceale de specialitate se angajeaza pe posturile oferite de agentii economici sau institutiile publice, corespunzator pregatirii profesionale dobindite prin scoala.
(3) Absolventii scolilor profesionale si ai scolilor complementare si de ucenici se angajeaza pe posturile oferite de agentii economici sau institutiile publice, corespunzator pregatirii profesionale dobindite prin scoala.

ART. 3
(1) Agentii economici cu capital de stat sau privat si institutiile publice care angajeaza cu contract de munca absolventi din promotia 1992 primesc pentru fiecare absolvent, pe primele 9 luni de la angajare, fondul de salarii aferent, echivalent cu 70% din salariul minim pe tara, brut, indexat, pentru cei cu studii superioare, si 60% din salariul minim pe tara, brut, indexat, pentru absolventii de liceu, ai scolilor postliceale, profesionale si ai scolilor complementare si de ucenici.
(2) Sumele necesare pentru plata salariilor, in conditiile prevazute la alin. (1), se vireaza lunar agentilor economici, respectiv institutiilor publice, de directiile de munca si protectie sociala, din fondul pentru plata ajutorului de somaj, in baza prevederilor art. 23 lit. b) din Legea nr. 1/1991*).

ART. 4
Stabilirea si virarea catre agentii economici sau institutiile publice a fondului de salarii prevazut la art. 3, pentru absolventii din promotia 1992, angajati in munca, se vor face conform instructiunilor emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 5
Prevederile art. 1 alin. (1) cu privire la angajarea in munca a absolventilor se aplica pina la data de 30 iunie 1994.

ART. 6
Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si absolventilor promotiei 1993.
-------------------------
Legea nr. 1/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992.

Cele mai noi joburi
Legislatie
 

Responsabil site: Borza Adriana

Design,Intretinere si Actualizare: Pop Alin


©2005-Centru de Servicii privind Cariera