UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Cursuri de formare continua

Oferte locuri de munca

Voluntariat

 

LEGE Nr. 195 din 20 aprilie 2001

Legea voluntariatului
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA ĪN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 24 aprilie 2001
Parlamentul Romāniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romāni, īn spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat fara scop lucrativ.

ART. 2 Īn sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata de persoane fizice, denumite voluntari, īn cadrul unor raporturi juridice, altele decāt raportul juridic de munca si raportul juridic civil de prestare a unei activitati remunerate;
b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata, potrivit legii, īn domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de īnvatamānt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar;
c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ care īncheie, īn conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, īncheiata īntre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita beneficiarul voluntariatului, īn temeiul careia prima se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala.

ART. 3 Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamāntului liber exprimat;
b) implicarea activa a voluntarului īn viata comunitatii;
c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari.

ART. 4
Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, īn afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.

ART. 5
(1) Este interzis sa se īncheie contract de voluntariat īn scopul de a evita īncheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat īncheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, īn scopul evitarii īncheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.
CAP. 2
Contractul de voluntariat

ART. 6
(1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract īncheiat īn forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, īntre voluntar si beneficiarul voluntariatului, īn conditii de libertate contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Contractul de voluntariat se īncheie īn doua exemplare, dintre care unul se pastreaza īn mod obligatoriu īn evidenta persoanei juridice.

ART. 7
Īn contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale voluntarului:
a) participarea activa la elaborarea si derularea programelor īn considerarea carora a īncheiat contractul;
b) desfasurarea activitatii īn concordanta cu pregatirea sa profesionala;
c) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor īn conditiile legale de protectie a muncii, īn functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
d) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului, īn conditiile prevazute de lege, īmpotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii; īn lipsa asigurarii costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;
f) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, īn conditiile convenite īn contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii;
g) durata timpului de lucru, stabilita, īn conditiile legii, sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale voluntarului;
h) beneficiaza de titluri onorifice, decoratii, premii, īn conditiile legii.

ART. 8
Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului:
a) sa īndeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces īn cadrul activitatii de voluntariat;
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste īn cadrul activitatii de voluntariat.

ART. 9
Īn executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a īncheiat contractul.

ART. 10
Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.
ART. 11
Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

ART. 12
Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa īngreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea īn continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

ART. 13
Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata īn termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la art. 12.

ART. 14
Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor.

ART. 15
Litigiile izvorāte din īncheierea, modificarea, executarea sau īncetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Actiunile izvorāte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

CAP. 3
Dispozitii finale
ART. 16
Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea īmpotriva incendiilor, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare.

ART. 17
Īn cazul savārsirii unor fapte īn legatura cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infractiuni, voluntarii sunt asimilati persoanelor prevazute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.

ART. 18
Prezenta lege intra īn vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat īn sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor īn sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romāniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Cele mai noi joburi
Legislatie
 

Responsabil site: Borza Adriana

Design,Intretinere si Actualizare: Pop Alin


©2005-Centru de Servicii privind Cariera